Työllisyystreffeillä kohdattiin

Työllisyystreffit järjestettiin Suonenjoella nyt jo kolmannen kerran.

Työllisyystreffit on hyvä tapa nuorten kuulla työpaikoista yrittäjien kertomana ja se antaa työnantajille mahdollisuuden kertoa millaista työtä on tarjolla ja millaiseen työyhteisöön uusi työntekijä pääsee mukaan.

Yläkoululaiset saivat kuulla uratarinoita speed dating -menetelmällä. Yrityksen edustaja tai yksityishenkilö kertoi oman uratarinansa ja valotti millaisesta yrityksestä ja millaisista työtehtävistä on kysymys. Tapahtumassa kuultiin seitsemän erilaista uratarinaa. Kaikki tapahtumaan osallistuneet oppilaat kävivät uratarinoiden kertojien luona. Kukin sessio kesti vartin verran.

Rekrytapahtumassa esiteltiin avoimia työpaikkoja, koulutusvaihtoehtoja ja eri ammattialoja. Tapahtumaan osallistuneet olivat kiinnostuneita työnhausta ja kouluttautumisesta. He saivat tavata koulutuksen järjestäjiä, yrittäjiä ja muita työnantajia. Tapahtumassa julkaistiin myös nuorten kesätyöseteli.

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Suonenjoen kaupungin, SavoGrow Oy:n ja Rivertec nuorten pajan kanssa.

Ammatinvaihtoon, kouluttautumiseen ja ammatinvalinnan ohjaukseen voi varata aikoja työllisyyskoordinaattori Minna Hynninen-Tuoviselta puh. 044 758 1716 tai minna.hynninen-tuovinen@suonenjoki.fi.

 

Työnhaun valmennuspalvelua

Työllisyyden edistäminen on osa Suonenjoen kaupungin elinvoiman vahvistamista. Tavoitteena on tukea uusien työpaikkojen syntymistä, edistää kuntalaisten työllistymistä ja osallistumista työelämään eri keinoin.

Suonenjoen kaupungin työllisyyspalvelun tavoitteena on tukea työnhakijaa eri tavoin. Annamme henkilökohtaista ohjausta mm. työnhaussa sekä koulutukseen, työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja terveystarkastukseen hakeutumisessa. Palvelun sisältö rakentuu asiakaslähtöisesti. Ohjauspalvelu on asiakkaalle maksutonta. Palveluun ohjautuu pääsääntöisesti asiakkaat, joilla työttömyys on pitkittynyt.

Työllisyyspalvelu tarjoaa kokeiluluonteisesti marraskuun loppuun saakka maksutonta työnhaun valmennuspalvelua ilman ajanvarausta tiistaisin klo 14–16 kirjaston tutkijahuoneessa. Palvelu on tarkoitettu kaikille, jotka ovat työttömiä työnhakijoita tai joilla on työttömyysuhka, esimerkiksi määräaikainen työsuhde.

Palvelun tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea työhön ja opiskeluun hakeutumisen eri vaiheissa, auttaa sähköisten työhakemusten ja cv:n tekemisessä sekä löytämään tietoa työpaikoista, koulutusvaihtoehdoista ja yrittäjyyden eri mahdollisuuksista. Palveluun pääsee ilman ajanvarausta.